*Όροι χρήσης* Μην δίνετε ποτέ σε αγνώστους τα προσωπικά σας στοιχεία όπως όνομα, τηλέφωνο και διεύθυνση. Μην παρενοχλείτε άλλους χρήστες είτε στο main είτε σε prive. Μην διαφημίζετε ιστοσελίδες ή άλλα κανάλια (spam). Μην μπένετε σαν clones (πολλαπλοί χρήστες από τον ίδιο Η/Υ). Απαγορέυεται κάθε κακόβουλη ενέργεια προς άλλους χρήστες, servers και services. Μην αναδημοσιεύτε μέρος, η ολόκληρη prive συζήτηση στο main χωρίς την άδεια του άλλου χρήστη. Μην γράφετε με κεφαλαία. Μην επαναλαμβάνετε στο main ίδιες προτάσεις συνεχώς